Slachtofferschap: de cirkel doorbreken

Slachtofferschap gaat bijna altijd over wat de ander je heeft aangedaan. En het steeds opnieuw herhalen van wat je is aangedaan is een riedel die je ook steeds opnieuw naar beneden zal halen.

Wanneer er in het gezin waarin je bent geboren iets “mis” is gegaan, je hebt niet ontvangen wat je nodig had, waar je als kind in jouw ogen eigenlijk wel recht op had, kan dat heel lang blijven doorwerken.

Het kan zelfs zo zijn dat je het alsnog wilt halen. Je wilt een schuldbekentenis, je wilt erkenning dat dat de oorzaak is dat jij maar niet in je kracht komt.

Wanneer je dat niet bij je ouders kunt halen, ga je op zoek naar mensen die je in eerste instantie begrijpen, vaak hebben ze dezelfde wond en dus een overeenkomstige trilling.

Zonder dat je je er bewust van bent geeft dit gevoel van niet gezien en gehoord zijn, je verdere leven vorm.

Je denkt dat je er niet toe doet, je spreekt je niet uit omdat je denkt dat je woorden geen nuttige bijdrage zijn of je zorgt ervoor dat je altijd gezien en gehoord wordt door steeds opnieuw een strijd aan te gaan.

Het idee dat er maar moeilijk van je gehouden kan worden zorgt ervoor dat je snel relaties aangaat omdat je blij bent dat iemand in ieder geval interesse voor je heeft. Vaak ontdek je na een tijdje dat die relatie de vorm krijgt van de relatie die je met je ouders had.

Alsof een systeem zich herhaalt en dat geeft je de bevestiging van dat wat je al dacht. Ik wordt niet gezien, mijn woorden doen er niet toe en het is moeilijk om van mij te houden.

Hoe doorbreek je die cirkel? Door je eerst bewust te worden van de overtuigingen die je hebt aangenomen. In je kindertijd doe je je best om de liefde te ontvangen die je nodig hebt.

Wanneer die liefde niet voelbaar, zichtbaar is ga je jezelf in allerlei bochten wringen om ervoor te zorgen dat je het goed doet. Wanneer een ouder je gedrag afkeurt, of jou als persoon afkeurt neem je bepaalde overtuigingen aan.

Bewustwording

Word je ervan bewust dat die overtuigingen niet van jou zijn. Je bent nu volwassen en je mag jezelf de volledige toestemming geven om de overtuigingen over jezelf te herzien.

Wanneer je rondloopt met gevoelens van haat en wraak, realiseer je dan dat de manier is waarop je bent opgevoed vaak ook vanuit een gevoel van onmacht en pijn van de ouder is geweest.

Onmacht en pijn die aan jou is doorgegeven is niet van jou en toch draag je het mee.

Er zijn mensen die zeggen ik ga daar nooit meer naar kijken, ik wil dat echt niet meer voelen. Ik hou de deksel op de pot en die gaat nooit meer open.

Realiseer je dan dat je een pot met gif in je lichaam vasthoudt. En omdat de pot in jou aanwezig is zal het toch invloed hebben op je leven. Uiteindelijk loop je het risico juist daar ziek van te worden.

Inzicht krijgen

Inzicht krijgen in wat de opvoeding met je heeft gedaan, welke overtuigingen je hebt meegenomen, welke wonden nog niet zijn genezen en welke invloed dat nog steeds in je leven heeft is een lastig proces en gaat gepaard met veel emoties.

De nieuwe energie trekt juist daar aan. Het wil dat jij schoon wordt, dat je de lagen om je heen afpelt, zodat je eindelijk kunt zien wie jij echt bent, zodat je in je kracht kunt komen.

Zoek hulp wanneer je het gevoel hebt erin te verzuipen. Dit gaat niet over wie schuldig is, wat je is aangedaan en erkenning daarvan. Het gaat over loslaten wat je niet meer dient, afrekenen met een gevoel van niet waardig zijn.

Jij bent belangrijk in de wereld, jij doet er toe maar zolang je in een slachtofferrol blijft hangen, kom je nooit in je kracht.

Lichtflits