Voor hulpverleners

Achtergrondinformatie

Op deze pagina geven we graag meer achtergrondinformatie over wat Helend Onderweg voor slachtoffers van huiselijk geweld en seksueel misbruik kan betekenen.

Huiselijk geweld en seksueel misbruik komen veelvuldig voor. Van de Nederlandse bevolking van 16 jaar en ouder was 8% in het afgelopen jaar slachtoffer van (fysiek) huiselijk geweld (omgerekend meer dan 10 duizend Arnhemmers). Het percentage voor seksueel geweld lag op 11 procent (omgerekend meer dan 14 duizend Arnhemmers). Onder jongere is dat percentage nog hoger. Zo was 22 procent van de bevolking van 16 jaar en ouder al vóór hun twaalfde levensjaar slachtoffer van één van beide vormen.

De persoonlijke consequenties op korte en lange termijn zijn groot. Slachtoffers van huiselijk geweld ondervinden vaker complexe emotionele problematiek. Hun weerbaarheid is lager en hun zelfvertrouwen en zelfbeeld zijn aangetast. Daarnaast vervallen ze vaker in sociaal isolement en depressie en hebben ze meer stressklachten en fysieke ongemakken. Jeugdige slachtoffers van huiselijk geweld verliezen vaak zelfvertrouwen en het vertrouwen in een ander, waardoor ze op latere leeftijd problemen hebben op seksueel gebied en bij het aangaan van intieme relaties.

De problematiek die slachtoffers van seksueel misbruik ervaren is vergelijkbaar. Ook deze slachtoffers ondervinden langdurig problemen op emotioneel en relationeel gebied. Ze hebben vaak moeite met het stellen van grenzen en ontwikkelen een laag zelfbeeld.
Ze maken meer kans op een hele reeks aan psychische en emotionele klachten zoals o.a. depressie, verslaving, angsten, slaapproblemen en eetproblemen.

Ook hebben ze vaker lichamelijke klachten zonder aantoonbare fysieke oorzaak. Voor kinderen die seksueel misbruikt zijn geldt dat ze dat vaak zijn door iemand die emotioneel dichtbij ze staat. Hierdoor zijn gevoelens van veiligheid en vertrouwen aangetast en zijn wantrouwen en loyaliteitsconflicten toegenomen. Ook speelt schaamte en schuld vaak een grote rol, waardoor slachtoffers langdurig met problematiek rond blijven lopen en problemen verergeren en opstapelen.

In Arnhem ontbreekt aanbod voor slachtoffers van seksueel misbruik. Ook ontbreekt het aan meerdere opgeleide ervaringsdeskundigen op het gebied van seksueel misbruik. Helend Onderweg beschikt over een opgeleide ervaringsdeskundige Cognitieve gedragstherapeut

De uitvoering

Helend Onderweg wil een veilige ruimte creëren voor mensen die misbruikt zijn, zodat zij weer mee kunnen doen in de maatschappij. Helend Onderweg wil met mensen werken aan hun Trauma, individueel of in groepsverband. Respect, verbinding, (h)erkenning en leren van elkaar zijn speerpunten van Helend Onderweg.

Het doel

Het doel is een vertrouwde omgeving te creëren waar mensen weer contact durven en leren maken, inzicht te krijgen, het vertrouwen in zichzelf en andere (her)vinden en de stilte en schaamte doorbreken. Uiteindelijk worden deelnemers zelfredzamer en kunnen ze (weer) participeren in de maatschappij. Deelnemers werken aan zichzelf en ontwikkelen meer zelfregie, waardoor ze stappen kunnen zetten op de participatieladder richting (vrijwilligers)werk en uiteindelijk richting emotionele en financiële zelfstandigheid.

Maatschappelijke doelstellingen

Het aanbod verlaagt de druk op de zorg. Door vroegsignalering en preventief te werk te gaan, worden psychische problemen in een vroeg stadium aangepakt, waardoor ze niet verergeren en nog beter verholpen kunnen worden. Dit vermindert de druk op de acute zorg.

Destigmatisering en inclusie

 • Zodat slachtoffers eerder naar buiten treden met hun problematiek Individuele doelstellingen.
 • Werken aan Trauma.
 • Contact durven/leren maken.
 • Verbeteren van het persoonlijk functioneren.
 • Het vergroten en versterken van het persoonlijke netwerk.
 • Leren balans te vinden.
 • Inzicht krijgen in eigen kwaliteiten, mogelijkheden en beperkingen.
 • Verbeteren zelfregie en maatschappelijke participatie.
 • ​Door zelfregie te verbeteren zetten personen stappen op de participatieladder richting (vrijwilligers)werk waardoor ze weer zicht hebben op financiële zelfstandigheid.
 • ​Afname maatschappelijke kosten bijstands- en werkloosheidsuitkeringen doordat deelnemers stappen zetten op de participatieladder.

Individuele doelstellingen

 • Trauma verwerking.
 • Contact durven/leren maken.
 • Verbeteren van het persoonlijk functioneren.
 • Het vergroten en versterken van het persoonlijke netwerk.
 • Leren balans te vinden.
 • Inzicht krijgen in eigen kwaliteiten, mogelijkheden en beperkingen.
 • Helderheid krijgen in persoonlijke doelen/inzicht in persoonlijke drijfveren.
 • Bewustwording van gedachten en gevoelens.
 • Inzicht in eigen gedrag krijgen in relatie tot de omgeving.
 • Zelfstandig kunnen wonen.